พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา … อ่านเพิ่มเติม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562