คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

1.เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้บน Web browser ดังนี้     
2.ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดวีดีโอบนเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด
3.หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรภายใน 2231