วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 13 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561