พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสหกิจของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม ทุนการศึกษา ศึกษาดูงาน ทุนวิจัย โครงการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และ ขัดสน จำนวน 200,000 บาท เเละได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ กองคลังมหาวิทยาลัย กองสหกิจศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

<center>
<video controls=”controls” width=”560″ height=”315″>
<source src=”http://vdo1.rmutr.ac.th/2561/RUMTR_mou.mp4″ type=”video/mp4″ />Web Browser นี้ยังไม่รองรับ HTML Video</video></center>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *