โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการสวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการสวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์”

ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม เรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทยด้วยการสวดคาถาพัน เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปบริเวณใกล้เคียง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ มีศีลธรรมอันดีงาม ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา สามารถนำคำสอนจากพระอาจารย์ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการอำนาจเตชธโร เจ้าอาวาสวัดหัวโพธิ์ พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรศิริธรรม และพระปิยบุตร ปิยปุตฺโต วัดโคกงูเห่า มาเป็นพระวิทยากร โดยมี อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นัง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *