นิทรรศการแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2562 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม 15 กันยายน ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม”ราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์และบุคคลภายนอกได้แสดงความสามารถทางทักษะและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีความหลากหลายตามแนวทางของบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *