วันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”

ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ แม่ – ลูกดีเด่น ทั้งนี้มีหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา