วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10”

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้มีหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา