โครงการบรรยายพิเศษ “สถาบันอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาของไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “สถาบันอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาของไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงความเป็นสากล และภาวะการแข่งขันกับการจัดการศึกษาของไทย การปรับตัวของไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย มาเป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้ประธาน และวิทยากร ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ตอนที่1ตอนที่2ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *