ราชมงคลรัตนโกสินทร์ น้อมใจถวายราชสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยนายกองค์การนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน 2561 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานนามของสถาบันเทคโนโลยี อาชีวศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จนได้ยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในการต่อมา ณ ลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา