“โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วม “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ. 2561 อันเข้าสู่เทศกาลวันเข้าพรรษา ในทุกๆ พื้นที่การศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง กิจกรรมนี้จะช่วยหล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาให้เป็นคนดี เป็นบัณฑิตที่ดีพร้อมด้วยคุณธรรมควบคู่จริยธรรม” ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จ.นครปฐม