พิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ซึ่งจะนำไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามในวันถัดไป ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์