การสัมมนาผู้บริหารเรื่องเสริมสร้างสุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข

ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้าเป็นโครงการสัมมนาผู้บริหารเรื่องเสริมสร้างสุขภาพดีเพื่อชีวีมีสุข เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้มีทักษะในการดูแลและแก้ไขฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกด้วยการนวดบำบัดซึ่งสามารถ

เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก

อ.ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมคชาธาร
ตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3


ตอนที่ 4