โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0 ครั้งที่ 3 และ โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิตอล ครั้งที่ 3

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวะให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค 4.0 ครั้งที่ 3 และ โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิตอล ครั้งที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคคลสายอาชีวะศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีในอนาคต ให้เกิดความเข้าใจธุรกิจนวัตกรรมการตลาดในยุคดิจิตอล สามารถคิดวิเคราะห์กำหนดแนวทางและรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมต่อการทำธุรกิจบนโลกอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดทักษะและสามารถนำแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจไปพัฒนาสร้างอาชีพ หรือมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs เพื่อความยั่งยืนและความเข้มแข็งที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศต่อไป โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรีใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *