งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองบริหารงานบุคคล จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงการเอาใจใส่ในสุขภาพ พลานามัย ทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้แข็งแรง พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จาตุรนต์ ธนะสมบูรณ์ อ.บุญมี วิทยาภิรักษ์ และนายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศาลายา มาเป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย เรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพดี เพื่อชีวีมีสุข” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้น ท่านอธิการบดีได้กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และมอบโล่ ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้อีกด้วย โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16 ท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *