โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และนันทนาการ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนผู้ได้รับรางวัลการประกวดพานสดไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *