จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาจนสามารถเล็งเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาจนสามารถเล็งเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํ โส เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในช่วงเช้า รวมถึง อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *