โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 : พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง

ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สวัสดิการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดจนถ่ายทอดเกียรติภูมิ และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแรกเป็นการอบรมนักศึกษาใหม่ พิธีปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และ
พิธีรับเข็มประดับเครื่องแบบ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และให้ปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ทั้งนี้การปฐมนิเทศ
ในครั้งนี้สำหรับนักศึกษา พื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับวิทยาเขตวังไกลกังวล จะจัดขึ้น
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจกรรมที่สอง เป็นค่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2562 สำหรับนักศึกษาพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *